ZE ZÁPISNÍKU

restaurování židlí

truhlářské spoje

LETNÍ RESTAUROVÁNÍ ŽIDLÍ
Protože nářadí potřebné k restaurování nábytku patří
k těm, co se dá relativně dobře přemisťovat, není zásadní problém vyměnit dílnu za chalupu či chatu
- a tím vlastně i konstrukční materiál přiblížit k prostředí svého původu - tedy k lesům.
Drobné komplikace sice můžou způsobit rozmary počasí, ovšem židle
- o které se v tomto případě jedná - jsou zbaveny čalounění
- je možno je tedy štosovat a snadno uskladnit pod střechou.

U odčalouněných židlí se přistoupí k jejich konstrukčnímu zpevnění
- což může v některých případech znamenat i téměř úplné rozebrání.

Několik chybějících či velmi poškozených dílů přitom bude potřeba znova vyhotovit.

Následuje poměrně zdlouhavá fáze odstranění původního laku a broušení, aby mohl být proveden nátěr nový.
Pak jsou již židle přichystány na převzetí dalším řemeslem - kterým je čalounictví.
Židle
- dnes velmi
všední věc
- bývala ještě před několika stoletími poměrně vzácností
- sedávalo se většinou na lavicích nebo stoličkách.

18. století je považováno za zlatý věk stolařství a židle z této doby se vyznačovaly značnou zdobností.

Strojová výroba a vznik střední třídy po polovině 19. stoleletí přenesly značný nárust produkce židlí
- a důraz začal být kladen spíše na funkčnost.

20. století
pak přineslo
až protichůdnou slohovou různorodost
- přičemž některé nábytkové styly byly aktuální
třeba jen
několik let
- což bylo v předchozích dobách nemyslitelné.
STOLAŘSTVÍ

RESTAUROVÁNÍ
ZAJÍMAVOSTI
Z OBORU
[CNW:Counter]

truhlářské spoje

na titulní stránku

aktuality