ZE ZÁPISNÍKU

restaurování židlí

truhlářské spoje

Dřevěné dveřní zárubně
TRUHLÁŘSKÉ SPOJE V KOSTCE
Dřevěná dveřní zárubeň může být buď
hrubá tesařská zárubeň - obvykle opatřená dřevěným obložením
- nebo zárubeň truhlářská - již s povrchovou úpravou.
Tesařské zárubně
Zhotovují se zpravidla z hranolků (trámků).
Jednotlivé části zárubně:
a - ostění (stojka)
b - prahová spojka
c - nadpraží
d - zhlaví
     - prahová spojka a nadpraží
     obvykle přečnívají do boku přes ostění
      o 8-10 cm;
     přečnívající část se řeže na šikmo
     a nazývá se zhlavím.
e - trojhranné kotevní lišty
     se přibíjejí na ostění.
SPOJENÍ ZÁRUBNÍ
Spojení na čep a dlab
Čepy se vyřezávají na koncích stojek
uprostřed a tvoří asi třetinu průřezu.
Tvary čepů se obkreslí do
prahové spojky i do nadpraží
(přitom je dobré je označit)
- vlastní dlab se vysekává dlátkem.
Spoj je možné vyhotovit i tak,
že se kromě čepu zapustí i
celé konce spojky v hloubce asi 2cm.
Spoje se navíc zajišťují dřevěnými kolíky
(f).
Spojení na rybinu
(jednostrannou nebo oboustrannou)
Čepy rybiny se opět nejprve vyřezávají
na konce ostění - přes celý průřez
(doporučená hloubka je 1,5 cm)
a obkreslují na protikusy.
Lůžko rybiny se vyhotovuje postraním
proříznutím a vysekáním dlátem,
přičemž je doporučována asi o 2-3mm
větší hloubka kvůli pnutí dřeva.
(při jednostranné variantě kolmé
zapuštění bývá na vnitřní straně ostění)
Spojení na otevřené ozuby (cinky)
Také v tomto případě se tvary
budoucích ozubů rýsují nejprve
na ostění a poté i další kusy
a pro vyhotovování
se používá pila a dláto.
Při řezání čepů a lůžek ozubů
je vhodné nechat rysku znatelnou
- aby spoj nebyl volný.
Spojení na kolíky
- nejjednodušší -
současně nejméně kvalitní
U konstrukčních spojů
bývá zároveň využíváno lepení
což je pro kolíkování
a cinkování pravidlem.
U tesařských zárubní
se následně provádí jejich obložení
- tzv. deštění
- přičemž se vytvoří
i polodrážka pro dveře.
Truhlářské zárubně
Truhlářská zárubeň se neobkládá,
vyhotovuje se již s patřičnou
povrchovou úpravou.
Dodatečně se olištují pouze
spáry k omítce.
Také těchto zárubní je několik druhů,
ke spojování se využívají např. ozuby.
prameny: František Hubinger, Chatař 4/72
STOLAŘSTVÍ

RESTAUROVÁNÍ
ZAJÍMAVOSTI
Z OBORU
[CNW:Counter]

restaurování židlí

na titulní stránku

aktuality